Om eerlijk te zijn hebben we iets van de natuur afgekeken…Termieten bouwen hun bovengrondse “huizen” met zand, leem en speeksel, welke extreem veel enzymen bevat. Een wind- en weerbestendig onderkomen voor de eeuwigheid.

Naar dit voorbeeld werd
PERMA-ZYME ontwikkeld. Enzymen zijn eiwitten die een chemisch- fysieke proces in de bodem activeren.
Bij
PERMA-ZYME is dus sprake van een bio- catalysator. De vele verschillende enzymen activeren de door grondvocht vrijgekomen mineraalstoffen en brengen een kristallisatieproces op gang. Kristalbruggen dragen binnen de bodemmatrix zorg voor een hechting en daarmee een mechanische verharding van de bodem.

Een puur natuurlijk proces, ecologisch en volledig milieuvriendelijk.
stacks_image_A414D3A6-0116-4FD6-A8BF-AED07687E910

TOEPASSINGEN

PERMA-ZYME kan heel divers worden gebruikt voor de versteviging van oppervlakte materiaal zoals zand, leem en kleizand en wordt veel toegepast voor:
  • Boomperken
  • Voetpaden en wandelwegen
  • Wegenbouw
  • Stofreductie
  • Fietspaden
  • Voegenversteviging met zand
stacks_image_E31A988F-DF74-4544-BB8D-F675AB7F946B
stacks_image_731AF11D-23FC-4A40-AE28-48281DFCEDEA
stacks_image_AAD6A636-D3AD-4A4F-97B6-BA9EBE7D3E75